حوزه سلامت یکی از مهمترین مسائل پر دغدغه درمیان مردم و جامعه است که اطلاع رسانی در این بخش بسیار پر اهمیت است چرا که بالا بردن سطح آگاهی مردم و تلفیق آن با اخبار روز داخلی باعث بهبود و تصمیم گیری درست در زندگی روزمره مردم می باشد و تلاش تیم علاج نیوز افزایش سطح دانش عموم جامعه نسبت به پیشگیری از بیماری و راه کار های درمان بیماری ها است.