‌ گوشت سفید -
گوشت سفید در افزایش کلسترول تاثیر دارد 24 شهریور 1400

گوشت سفید در افزایش کلسترول تاثیر دارد

مطالعه محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد محدودکردن مصرف گوشت، چه قرمز چه سفید، برای کاهش میزان کلسترول خوب بسیار معقول است.