‌ گمرک -
روایت سرم های جامانده در گمرک/ماجرای بندر بیروت چیست؟ 27 مهر 1400

روایت سرم های جامانده در گمرک/ماجرای بندر بیروت چیست؟

اختلاف نظر گمرک و سازمان غذا و دارو بر سر محموله سرم های جا مانده در انبارهای گمرک، همچنان ادامه دارد.