‌ گل محمدی -
تاثیر مثبت بوی دارچین و گل محمدی بر آلزایمر 03 آبان 1400

تاثیر مثبت بوی دارچین و گل محمدی بر آلزایمر

پژوهشگران با انجام یک مطالعه مولکولی بیان کردند که ترکیبات شیمیایی ایجادکننده بوی خوش دارچین و گل محمدی تاثیر مثبتی بر عملکرد پروتئین دخیل در بیماری آلزایمر دارد.