‌ گل حسرت -
معجزه گل حسرت در بهبود نقرس 09 آبان 1400

معجزه گل حسرت در بهبود نقرس

گل حسرت برای کاهش التهاب و درد، نقرس و روماتیسم مورد استفاده قرار گرفته و برای بیماری‌های سیاتیک نیز مفید است.