‌ گفتار درمانی -
گفتاردرمانی برای چه کودکانی لازم است؟ 08 شهریور 1400

گفتاردرمانی برای چه کودکانی لازم است؟

گاهی ممکن است کودک شما تلفظ کامل داشته و در خواندن نیز مشکلی نداشته باشد، اما هنوز هم به گفتاردرمانی نیاز دارد تا مهارت‌های زبان عملگرایانه خود و فرآیند استفاده از زبان را به درستی در سناریو‌های اجتماعی برای گفتگو، یافتن دوستان جدید و درخواست‌های ساده بیاموزد.