‌ گزش زنبور -
پس از گزش زنبور چه کار کنیم؟ 14 مرداد 1400

پس از گزش زنبور چه کار کنیم؟

بیشتر افراد پس از نیش زنبور تا چندین ساعت در جای گزش احساس درد دارند و سپس آرام می‌شوند. اگر حساسیت داشته باشید، ممکن است بیشتر واکنش نشان دهید.