‌ گریه -
آیا کودکان در رحم مادر گریه می‌کنند؟ 03 آذر 1400

آیا کودکان در رحم مادر گریه می‌کنند؟

به‌گفته‌‌ی کارشناسان، پاسخ این پرسش که «آیا کودک در رحم مادر گریه می‌کند؟»، به این مسئله بستگی دارد که تعریف شما از گریه چیست.