‌ گرمایش زمین -
گرمایش جهان تهدیدی برای سلامت کلیه ها است 20 آبان 1400

گرمایش جهان تهدیدی برای سلامت کلیه ها است

تحقیقات جدید نشان می دهد که گرم شدن کره زمین ممکن است سلامت کلیه ها را به خطر اندازد.

افزایش بیماری کلیوی با گرمایش جهان 12 آبان 1400

افزایش بیماری کلیوی با گرمایش جهان

تحقیقات جدید نشان می دهد که گرم شدن کره زمین ممکن است سلامت کلیه ها را به خطر اندازد.