‌ گرفتگی صدا -
گرفتگی صدا بیش از ۱۴ روز را جدی بگیرید! 21 شهریور 1400

گرفتگی صدا بیش از ۱۴ روز را جدی بگیرید!

یک فوق تخصص حنجره، نسبت به جدی گرفتن عوارض گرفتگی صدا که بیش از دو هفته طول بکشد، هشدار داد.