‌ کیست پشت زانو -
کیست پشت زانو چیست؟ 24 شهریور 1400

کیست پشت زانو چیست؟

کیست پشت زانو (کیست بیکر) با احساس درد و کوفتگی به ویژه پس از ورزش یا بعد از انجام کاری فیزیکی همراه است، اما زمانی که درد در نقطه خاصی از بدن متمرکز شده باشد، باید مورد بررسی قرار بگیرد. درد خفیف یا متوسط در پشت زانو اغلب بر اثر التهاب کیستی در پشت زانو ایجاد می‌شود.