‌ کولیت روده -
بیماری که با چراغ خاموش وارد بدن می‌شود 30 آبان 1400

بیماری که با چراغ خاموش وارد بدن می‌شود

کولیت روده نوعی بیماری خاموش است که روده بزرگ را دچار التهاب می‌کند.