‌ کنگر فرنگی -
کنگر فرنگی راهی برای مقابله با کبد چرب 17 شهریور 1400

کنگر فرنگی راهی برای مقابله با کبد چرب

محققان کشور در راستای یافتن راه حل‌های طبیعی برای غلبه بر معضل جهانی کبد چرب، استفاده از کنگر فرنگی را توصیه کرده و آن را مؤثر دانسته اند.