‌ کند کردن روند پیری -
چه چیزهایی روند پیری را کند می کنند؟ 14 مرداد 1400

چه چیزهایی روند پیری را کند می کنند؟

ممکن است نتوانید زمان را به عقب برگردانید، اما می‌توانید تاثیرات زمان را بر بدن خود تغییر دهید. عوامل دیگری غیر از ژنتیک می‌توانند بر میزان سن شما تاثیر بگذارند. بسیاری از این موارد تحت کنترل شما هستند، بنابراین این مقاله را مطالعه کنید تا بدانید چگونه می‌توانید سرعت پیری خود را کاهش دهید.