‌ کلینیک درد -
اقدامات موثر کلینیک‌های درد برای درمان انواع دردهای شکمی 03 آذر 1400

اقدامات موثر کلینیک‌های درد برای درمان انواع دردهای شکمی

دردهای شکمی از جمله دردهای شایعی است که در نقاط مختلفی از شکم تظاهر پیدا کرده و با توجه به ویژگی‌ها و علائم خاصی که ایجاد می‌کنند، در رده دردهای پرخطر و کم خطر طبقه بندی می‌شوند