‌ کریمه کنگو -
شباهت‌های کرونا با تب کریمه کنگو 17 آذر 1400

شباهت‌های کرونا با تب کریمه کنگو

تب کریمه کنگو (CCHF) یک بیماری عفونی است که با عامل انتشار کنه شیوع پیدا می کند.