‌ کرونای لامبدا -
ویروس لامبدا چقدر خطرناک‌ است؟ 05 آبان 1400

ویروس لامبدا چقدر خطرناک‌ است؟

ویروس کرونا لامبدا را اواسط ماه خرداد سازمان بهداشت جهانی معرفی کرد ، این در حالی است که بیش‌از ۱۸ ماه از همه‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد و دنیا هنوز درگیر مبارزه با ویروس دلتاست.