‌ کره گیاهی -
برای دور ماندن از کلسترول، کره گیاهی را با این کره ترکیب کنید 25 آذر 1400

برای دور ماندن از کلسترول، کره گیاهی را با این کره ترکیب کنید

پیش از این مشخص شده بود مارگارین یا کره گیاهی که به عنوان محصولی ناسالم طبقه بندی می شود، کلسترول بد را افزایش داده و حاوی چربی های ترانس است. یافته های جدید تحقیقات نشان می دهد ترکیب مارگارین و کره حیوانی به مراتب سالم تر از مصرف جداگانه این روغن هاست.