‌ کراتینه مو -
تاثیر کرانیته کردن مو در کوتاه مدت و بلند مدت 01 شهریور 1400

تاثیر کرانیته کردن مو در کوتاه مدت و بلند مدت

کراتینه کردن مو روشى موثر براى نرم کردن، افزایش درخشندگى و صاف کردن موهاى آسیب دیده و خشک است. اما قبل از کراتینه، باید خساراتى که به ساختار مو وارد مى شود را بشناسید.