‌ کبودی -
خود به خود کبود شدن بدن چه دلیلی دارد؟ 06 شهریور 1400

خود به خود کبود شدن بدن چه دلیلی دارد؟

بعضی افراد خیلی راحت دچار کبودی می‌شوند و هرچه فکر می‌کنند، علت اصلی این اتفاق را به یاد نمی‌آورند. برخی دیگر هم پس از جراحات جزئی دچار کبودی‌های وسیع می‌شوند یا کبودی‌هایی را تجربه می‌کنند که ترمیم آن‌ها هفته‌ها طول می‌کشد.