‌ کاهش شنوایی -
کاهش شنوایی با فعالیت بدنی کم 15 شهریور 1400

کاهش شنوایی با فعالیت بدنی کم

محققان دریافتند که کاهش شنوایی افراد با فعالیت‌بدنی کمتر مرتبط است و به تسریع پیری کمک می‌کند.