‌ کاهش درد میگرن -
کاهش درد میگرن با این نکات 08 شهریور 1400

کاهش درد میگرن با این نکات

یک مطالعه جدید نشان داده است که به کمک یک روش می توان نه تنها درد بلکه هزینه درمان میگرن را کاهش داد.