‌ کالری پوچ -
کالری پوچ چیست؟ 24 شهریور 1400

کالری پوچ چیست؟

کالری پوچ کالری است که از غذاها یا نوشیدنی هایی که دارای ارزش غذایی کم و یا بدون ارزش غذایی هستند، کسب می شود.