‌ کاشت مو در زنان -
کاشت مو در زنان چگونه انجام می‌شود؟ 12 مهر 1400
اختصاصی علاج نیوز

کاشت مو در زنان چگونه انجام می‌شود؟

زنان به دلیل این باور که این روش برای مردان مناسب است در انجام کاشت مو مردد هستند. اگر چه ، آنها در نهایت، روشهای کاشت مو را با استفاده از تکنیک FUE امتحان می کنند.