‌ کاشت حلزون شنوایی -
کاشت حلزون به مرور زمان به شنوایی آسیب می‌رساند! 20 آذر 1400

کاشت حلزون به مرور زمان به شنوایی آسیب می‌رساند!

مطالعه جدید نشان می‌دهد در افرادی که برای درمان کم شنوایی شدید کاشت حلزون انجام می دهند ممکن است رشد استخوان جدیدی در گوش اتفاق افتاده و شنوایی باقی مانده کاهش یابد.