‌ کار -
از کنار عابر بدون ماسک رد نشوید 09 فروردین 1397

از کنار عابر بدون ماسک رد نشوید

به گفته نماینده سازمان بهداشت جهانی در روسیه، این جهش با افزایش سطح عفونت مشخص می شود. بر این اساس، مقدار کمتری از ویروس برای اینکه فرد بیمار شود لازم است.