‌ کارت واکسن کرونا -
ماجرای تغییر نام واکسن کرونا برای سفر خارجی 24 آبان 1400

ماجرای تغییر نام واکسن کرونا برای سفر خارجی

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، در واکنش به صدور کارت واکسن تقلبی در مجموعه وزارت بهداشت، توضیحاتی ارائه داد.