‌ کادر درمان -
کادر درمان نفس کشید 26 آبان 1400

کادر درمان نفس کشید

مراکز درمانی آرام‌ شده‌اند. التهابی که در ماه‌های گذشته، همزمان با پیک پنجم کرونا بر بیمارستان‌ها حاکم بود، کاهش قابل توجهی پیدا کرده، بخش‌های سرپایی و بستری خلوت‌تر شده‌اند، تخت‌های بستری بیشتری خالی شده و حالا پرستاران ، بهیاران و پزشکان، پس از 21‌ماه پرتنش، آرامش بیشتری را تجربه می‌کنند.