‌ کابوس -
دلیل کابوس های خود را می‌دانید؟ 08 شهریور 1400

دلیل کابوس های خود را می‌دانید؟

بعضی اوقات کابوس فقط یک رویای بد است. تصاویر ناخوشایندی که باعث ناراحتی بیننده خواب می‌شود. اما، یک کابوس می‌تواند منجر به احساس ترس، وحشت و اضطراب شود.