‌ پینسومنیا -
پِینسومنیا چیست؟ 08 تیر 1400

پِینسومنیا چیست؟

هنوز نمی‌دانیم پینسومنیا یا خواب‌درد دقیقاً به چه علتی رخ می‌دهد؛ با‌اینحال بر اساس یک نظریه محرومیت از خواب باعث افزایش تولید سیتوکین می‌شود که یک ماده شیمیایی التهابی است. این ماده مستقیماً روی سلول‌های عصبی اثر می‌گذارد و بنابراین درد را افزایش می‌دهد.