‌ پوشیدن ماسک -
نتیجه ی آزمایش پویشدن ماسک در مقابله ویروس کرونا+فیلم 01 شهریور 1400
اختصاصی علاج نیوز

نتیجه ی آزمایش پویشدن ماسک در مقابله ویروس کرونا+فیلم

این کلیپ نتیجه ی شگفت انگیز آزمایش پوشیدن ماسک در مقابله ویروس کرونا است که محققان ژاپنی این آزمایش را انجام داده اند.