‌ ویزیت پزشک در منزل -
قارچ سیاه چگونه ما را نابود میکند؟ 08 مهر 1400

قارچ سیاه چگونه ما را نابود میکند؟

آسپرژیلوز و موکورمیکوز ، که اغلب به اشتباه از آن با عنوان " قارچ سیاه " یاد می شود ، قبل از COVID-19 وجود داشته است. این بیماری نادر است.