‌ وزارت علوم -
دنبال تاسیس سیستم مشخصی در وزارت علوم هستیم 04 آبان 1400

دنبال تاسیس سیستم مشخصی در وزارت علوم هستیم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:باید ارتباط بین اکوسیستم‌های مختلف به خصوص دانشگاه و صنعت و جامعه شکل قوی تری بگیرد.