‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -
ثبت نام متولدین ۱۳۸۸ برای واکسن کرونا آغاز شد 07 مهر 1400

ثبت نام متولدین ۱۳۸۸ برای واکسن کرونا آغاز شد

از هم‌اکنون تمامی متولدین ۱۳۸۸ و قبل از آن در سراسر کشور می‌توانند از طریق سامانه salamat.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند.