‌ وریدهای واریسی -
وریدهای واریسی را چگونه درمان کنیم؟ 24 شهریور 1400

وریدهای واریسی را چگونه درمان کنیم؟

فوق تخصص جراحی عروق و اندوواسکوولار، به تشریح درمان وریدهای واریسی پرداخت.