‌ واکسیناسیون سالمندان -
دوپینگ سوم علیه کرونا 17 آبان 1400

دوپینگ سوم علیه کرونا

گوش تا گوش با فاصله و بی‎فاصله ایستاده‎اند. پیرمردها و پیرزن‎هایی که برای واکسیناسیون و تزریق دوز سوم واکسن آمده‎‏اند. همه‎شان این پا و آن پا می‎کنند تا متصدی مراکز واکسیناسیون زودتر صدایشان کند و بعد آنها آرام با عصایی که با هر قدم به زمین می‎خورد به اتاق واکسیناسیون وارد شوند.