‌ واکسن چینی کرونا -
۳ هدف واکسیناسیون علیه کرونا/ ماجرای اثربخشی واکسن سینوفارم 25 مهر 1400

۳ هدف واکسیناسیون علیه کرونا/ ماجرای اثربخشی واکسن سینوفارم

دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت گفت: هدف نخست واکسیناسیون، حفظ جان مردم، هدف دوم، کاهش بار مراجعات به بیمارستان‌ها و هدف سوم، ایمنی جمعی است.