‌ واکسن فلج اطفال -
افزایش موارد سرخک در کشور/آغاز برنامه واکسیناسیون 20 آبان 1400

افزایش موارد سرخک در کشور/آغاز برنامه واکسیناسیون

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از آغاز واکسیناسیون تکمیلی سرخک، سرخجه و اوریون در برخی استان های کشور خبر داد.