‌ هوای پاک -
مسئولان قانون هوای پاک را اجرا نکردند 04 آذر 1400

مسئولان قانون هوای پاک را اجرا نکردند

شاهسونی گفت: مسئولان قانون هواى پاک را اجرا کنند تا کمتر شاهد آلودگى هوا باشیم.