‌ همه گیری -
چند سناریو درباره آینده کرونا/پایان همه گیری کرونا فرارسیده است؟ 16 آبان 1400

چند سناریو درباره آینده کرونا/پایان همه گیری کرونا فرارسیده است؟

دکتر امیر صدری : آینده کرونا چه خواهد بود؟ در واقع آینده ما چه خواهد شد؟ پایان همه گیری فرارسیده یا برای اعلام پیروزی علم بر ویروس هنوز زود است؟احتمالا بهترین پاسخ این است: نمی‌دانیم.