‌ نگه داشتن عطسه -
آیا نگه داشتن عطسه عوارض دارد؟ 10 آبان 1400

آیا نگه داشتن عطسه عوارض دارد؟

با نگه داشتن عطسه به ساختار داخلی گوش آسیب وارد می شود