‌ نگرانی -
نگرانی روی بدن شما چه تاثیری می‌گذارد 24 مرداد 1400

نگرانی روی بدن شما چه تاثیری می‌گذارد

آیا شما بیش از حد نگران هستید؟ شاید در ناخودآگاه خود فکر می‌کنید که اگر به اندازه کافی نگران باشید، می‌توانید از اتفاقات بد جلوگیری کنید اما واقعیت این است که نگرانی می‌تواند روی بدن تاثیرات مخربی بگذارد و شما را متعجب کند. وقتی نگرانی بیش از اندازه باشد، می‌تواند منجر به اضطراب شدید شود و حتی موجب بیماری‌های جسمانی نیز می‌شود.