‌ نور -
چرا نور شدید باعث عطسه می‌شود؟ 30 آبان 1400

چرا نور شدید باعث عطسه می‌شود؟

محققان بر این باورند که خیره شدن به نور شدید خورشید می‌تواند به اعصاب تری‌ژمینال یا سه قلو که در مجاورت این اعصاب قرار دارند، منتقل شود.