‌ نورولوژی -
بروز سردرد بعد از تزریق واکسن 03 مهر 1400

بروز سردرد بعد از تزریق واکسن

بروز سردردهایی که سه روز بعد از تزریق واکسن آغاز می‌شوند خطرناک است، این سردردها ممکن است با دردهای شکمی و تهوع همراه باشد که بسیار مهم هستند.