‌ نمونه برداری -
تشخیص سرطان سینه بدون نیاز به نمونه‌برداری 12 آبان 1400

تشخیص سرطان سینه بدون نیاز به نمونه‌برداری

محققان موفق به توسعه یک آزمایش خون شدند که بدون نیاز به نمونه برداری تومور، می‌تواند جهش‌های ژنتیکی خاص در تومور سینه را شناسایی کند.