‌ نقاط مهم بدن -
نقاطی از بدن که به مراقبت نیاز دارند 25 مرداد 1400

نقاطی از بدن که به مراقبت نیاز دارند

نقاطی از بدن به جز دندان ها،چشم ها و… نیاز به مراقبت دارند که اکثر ما به مراقبت آنها نمی پردازیم مثل ناف،زبان و…