‌ نارسایی قلبی -
آلودگی صوتی و هوا موجب آسیب پذیری در برابر نارسایی قلبی می شود 21 مهر 1400

آلودگی صوتی و هوا موجب آسیب پذیری در برابر نارسایی قلبی می شود

یک مطالعه جدید هشدار می دهد که سال ها قرارگرفتن در معرض آلودگی هوا و سر و صدای ترافیک می تواند شما را در برابر نارسایی قلبی آسیب پذیرتر کند.

نارسایی قلبی در جهان رو به افزایش است 23 شهریور 1400

نارسایی قلبی در جهان رو به افزایش است

بررسی ها نشان می دهد تعداد بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در سراسر جهان تقریباً دو برابر شده و از ۳۳.۵ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۶۴.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ رسیده است.