‌ میگو -
میگو و هرچیزی که لازم است درباره آن بدانید 24 شهریور 1400

میگو و هرچیزی که لازم است درباره آن بدانید

میگو از جمله غذاهای دریایی و حاوی میزان پایینی از کالری و چربی به خصوص چربی اشباع است.