‌ میل جنسی -
میل جنسی چگونه در طی سال‌ها تغییر می‌کند؟ 04 شهریور 1400

میل جنسی چگونه در طی سال‌ها تغییر می‌کند؟

هورمون‌ها نقش مهمی در زندگی جنسی دارند اما مشخص نیست که تفاوت آنها در چیست. و سایر عوامل روانشناختی، اجتماعی و جسمی نیز با هم همکاری می‌کنند تا میل جنسی ایجاد شود.