‌ مگس -
افتادن مگس در غذا چه کاری با آن می‌کند؟ 27 آبان 1400

افتادن مگس در غذا چه کاری با آن می‌کند؟

کارشناسان دریافته اند که اکثر گونه‌های شناخته شده مگس دندان ندارند و نمی‌توانند غذای جامد بجوند، زیرا قسمت‌های دهان آن‌ها شبیه نی‌های اسفنجی است.